Orienteringsskrivelse April 2018

Kære Medlemmer

Bestyrelsen aflyser hermed arbejdsdagen den 5. maj 2018. Bestyrelsen har ikke konstateret opgaver som lader sig udføre billigere og bedre ved arbejdsdagen i forhold til professionel entreprenør som grundejerforeningen har indgået kontrakt med. Bestyrelsen har for nylig indgået en pasningsaftale for alt græsslåning, beskæring, ukrudtsbekæmpelse m.m. for de grønne områder og rabatter. Prisen for aftalen er det samme som foreningen tidligere har betalt for græsslåning alene.

Bestyrelsen er i gang med at arrangere en ny generalforsamling. Foreningen SKAL afholde en generalforsamling. En ny generalforsamling er nødvendig da dirigenten mente at indkaldelsen til generalforsamlingen den 3. april ikke var sket i overenstemmelse med foreningens vedtægter. Referat fra generalforsamlingen er nu tilgængelig på denne hjemmesides ‘Møder og referater’. Bestyrelsen håber på et stort fremmøde ved næste generalforsamling da der er indkommet mange forslag til vedtægtsændringer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen