Orienteringsskrivelse Februar 2018

Kære Medlemmer

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen afholdes tirsdag den 3. april. Kl. 18.30, Sognegården v/Ågerup Kirke, Ågerupvej 34 A, 4000 Roskilde. Vel mødt

Bestyrelsen bekendtgør hermed at arbejdsdage for 2018
afholdes den 5. maj og den 6. oktober.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen