Vej- og naboturnering i Træfbold

Kære naboer
 
Som I måske har set på Facebook eller læst i Kvartalsnyt, vil der i år til sportsfesten d. 4. september afholdes en vej- og naboturnering i Træfbold (håndboldudgaven).
 
Bestyrelsen er inviteret til at samle et hold som vil kæmpe for grf. Tofteengen ved turneringen i træfbold. Det er et spørgsmål om ære !!!!!!!!
 
Vi håber derfor, at I vil tilmelde jer ved henvendelse til bestyrelse@tofteengen.com, senest 29/8-21.
 
Hvad er Træfbold?
Træfbold er et spil, hvor hvert holds spillere (med kast af mindre bolde) skal forsøge at få en stor bold (Yoga/gymnastikbold) til at trille over modstanderens baglinje.
 
Det hold, der får den store bold til at passere modstanderens baglinje først, har vundet sættet eller kampen.
 
En kamp består af 3 sæt.
 
Et hold består af 5-12 personer med et maksimum antal voksne på 7 personer.
 
Børn: 4-15 årig
Voksne: 15-100 årig
 
I kan læse mere om træfbold og reglerne omkring spillet her.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen og Sportsfestudvalget
 
 

Loppemarked på Tofteengen, Bakkeengen og Søengen

Kære naboer,

Så er det på lørdag den 21/8-21, kl. 10-15, at vi afholder loppemarked på Tofteengen, Bakkeengen og Søengen for 3. gang.

Vejret ser lovende ud, og der er musikunderholdning på Tofteengen 36 i løbet af dagen.

I kan stadig nå at være med, hvis I skal have solgt ud fra loftet. I skal bare stille op i indkørslen.

Da vi laver et maps kort med deltagende husstande, bedes i venligst melde tilbage senest den 18. august med adresse til Biola på 22163511 hvis I ønsker at deltage.

Arbejdsudvalget har besluttet at det i år koster kr. 30 pr hustand at deltage. Pengene går til skilte i en kvalitet der kan genbruges i de kommende år. Beløbet bedes indsat på Mobille Pay nr 9921QU (box).

Vi ses lørdag den 21. August  2021 fra 10-15 i indkørslerne hvor vi håber på mange deltagende, og endnu flere gæster.

Mange hilsner fra

Arbejdsudvalget for loppemarked

 

Orienteringsskrivelse december 2020

Kære Medlemmer

Vedr. generalforsamling 2020
Grundet den ekstraordinære situation pga. COVID-19 har bestyrelsen været tvunget til at udsætte generalforsamlingen i 2020. Bestyrelsen forsøger med fremlæggelse af denne beretning og regnskabet for 2019 samt et budget for 2020 at imødekomme en del grundejeres forespørgsler til, hvordan foreningen administreres. Bestyrelsen har valgt at fortsætte driften bedst muligt og i nødvendigt omfang på baggrund af 2019- budgettet og de kontrakter der er indgået med entreprenører for pasning af de grønne områder og vintertjeneste. Se bestyrelsens beretning her, foreningens regnskab for 2019 her og budget for 2020 her

Vedr. bestyrelsens virke ifbm. høringsfase for nabolokalplan
Grundejerforeningen deltog i høringsfasen vedr. ny lokalplan 669 for området mellem Bakkeengen og St. Valby. Da forslaget blev kendt, sendte bestyrelsen den 3/2-2020 et høringssvar indeholdende en række bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. Også en række grundejere i nærområdet indsendte egne indsigelser. Den 27/2-2020 holdt kommunen et velbesøgt borgermøde, hvor bestyrelsen gentog foreningens synspunkter. Også fra andre sider fremkom vægtige indsigelser. Resultatet blev, at antallet af boliger blev nedsat, Bakkeengen blev opgivet som adgangsvej til samtlige boliger under lokalplanen, og bebyggelse blev trukket lidt længere væk fra søen. Desværre blev vores ønsker om nedsættelse at bygningshøjder samt opgivelse af børneinstitution i nordenden af Bakkeengen og med adgangsvej fra denne vej ikke imødekommet. Den endelige lokalplan 669 kan ses på kommunens hjemmeside. For dette område skal der oprettes en ny selvstændig grundejerforening.

Boligselskabet Sjælland (BOSJ) indmeldelse i grundejerforeningen
Det er aftalt med BOSJ at indmeldelse til grundejerforeningen sker i november 2020. Bakkeengen 2-42 er repræsenteret af en afdelingsbestyrelse bestående af BOSJ lejere på Tofteengen. Til gengæld bidrager de almennyttige boliger til grundejerforeningen via et årligt bidrag per boligenhed jf. foreningens takstblad og 44 stemmer ved grundejerforeningens generalforsamling.

Bestyrelsens overvejelser vedr. bidragssats
Bestyrelsen overvejer at nedjustere bidragssats i 2021. Årsagen er at de seneste par års overskud har bevirket at foreningens likviditet har nået et tilfredsstillende niveau ifht. at kunne dække evt. større anlægsudgifter.

Bestyrelsen ser frem til at møde jer ved næstkommende generalforsamling – håber at det bliver snart!!!!!

                             Tilbage er der at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Jimmi, Michael, og Nils

Orienteringsskrivelse januar 2019

Godt nytår.
 
Bestyrelsen har modtaget nedenstående orientering fra kommunen vedr. cykelsti langs St. Valbyvej, samt invitation til at overvære Boligselskabet Sjællands første spadestik for byggeriet på Bakkeengen. Bestyrelsen vil være repræsenteret ved dette arrangement. http://tofteengen.com/invitation-til-foerste-spadestik/
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen
 

Orienteringsskrivelse April 2018

Kære Medlemmer

Bestyrelsen aflyser hermed arbejdsdagen den 5. maj 2018. Bestyrelsen har ikke konstateret opgaver som lader sig udføre billigere og bedre ved arbejdsdagen i forhold til professionel entreprenør som grundejerforeningen har indgået kontrakt med. Bestyrelsen har for nylig indgået en pasningsaftale for alt græsslåning, beskæring, ukrudtsbekæmpelse m.m. for de grønne områder og rabatter. Prisen for aftalen er det samme som foreningen tidligere har betalt for græsslåning alene.

Bestyrelsen er i gang med at arrangere en ny generalforsamling. Foreningen SKAL afholde en generalforsamling. En ny generalforsamling er nødvendig da dirigenten mente at indkaldelsen til generalforsamlingen den 3. april ikke var sket i overenstemmelse med foreningens vedtægter. Referat fra generalforsamlingen er nu tilgængelig på denne hjemmesides ‘Møder og referater’. Bestyrelsen håber på et stort fremmøde ved næste generalforsamling da der er indkommet mange forslag til vedtægtsændringer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen