Bidrag / Takstblad

Takster og bidrag vedtaget ved generalforsamlingen i 2021.

Pr. 1. juni 2021

Bidragssats                                                     
* betales pr. 12. juli og 1. november 2021
1.000 kroner pr. bidrag
Ejerskiftegebyr                                               
* gælder ikke ved førstegangs salg
* betales af køber
1.000 kroner pr. grund
Oplysninger til 3. part                                     
* fx Ejendomsmæglere
1.000 kroner pr. grund
Rykkergebyr                                                   
* Ved restancer
10% af restancebeløbet pr. rykker
Indskud nye medlemmer
* jf. vedtægterne    
5800 kroner i indskud per medlem
samt betaling af årligt bidrag
Manglende fast belægning i egenoverkørsel 500 kroner pr. uge
Arbejdsdag refusion 500 kroner pr. gang