Byggemodning af Tofteengen

Til orientering tidsplan for færdiggørelse af veje og stier på Tofteengen: 

Asfalt på stier udlægges primo uge 43.

Asfalt på veje opstartes ca. torsdag i uge 43 og vil forløbe over 2-3 dage. I denne periode anmodes grundejerne om at parkere på Bakkeengen. 

Der vil dagen før opstart af asfaltarbejdet blive uddelt orientering til beboerne om det præcise tidspunkt for arbejdets udførelse. 

Der vil selvfølgelig på alle tidspunkter være adgang til parcellerne for udrykningskøretøjer. 

Med venlig hilsen

Erik Danielsen 

Ingeniør

Spildevand og kommunalteknik