Vej- og naboturnering i Træfbold

Kære naboer
 
Som I måske har set på Facebook eller læst i Kvartalsnyt, vil der i år til sportsfesten d. 4. september afholdes en vej- og naboturnering i Træfbold (håndboldudgaven).
 
Bestyrelsen er inviteret til at samle et hold som vil kæmpe for grf. Tofteengen ved turneringen i træfbold. Det er et spørgsmål om ære !!!!!!!!
 
Vi håber derfor, at I vil tilmelde jer ved henvendelse til bestyrelse@tofteengen.com, senest 29/8-21.
 
Hvad er Træfbold?
Træfbold er et spil, hvor hvert holds spillere (med kast af mindre bolde) skal forsøge at få en stor bold (Yoga/gymnastikbold) til at trille over modstanderens baglinje.
 
Det hold, der får den store bold til at passere modstanderens baglinje først, har vundet sættet eller kampen.
 
En kamp består af 3 sæt.
 
Et hold består af 5-12 personer med et maksimum antal voksne på 7 personer.
 
Børn: 4-15 årig
Voksne: 15-100 årig
 
I kan læse mere om træfbold og reglerne omkring spillet her.
 
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen og Sportsfestudvalget
 
 

Loppemarked på Tofteengen, Bakkeengen og Søengen

Kære naboer,

Så er det på lørdag den 21/8-21, kl. 10-15, at vi afholder loppemarked på Tofteengen, Bakkeengen og Søengen for 3. gang.

Vejret ser lovende ud, og der er musikunderholdning på Tofteengen 36 i løbet af dagen.

I kan stadig nå at være med, hvis I skal have solgt ud fra loftet. I skal bare stille op i indkørslen.

Da vi laver et maps kort med deltagende husstande, bedes i venligst melde tilbage senest den 18. august med adresse til Biola på 22163511 hvis I ønsker at deltage.

Arbejdsudvalget har besluttet at det i år koster kr. 30 pr hustand at deltage. Pengene går til skilte i en kvalitet der kan genbruges i de kommende år. Beløbet bedes indsat på Mobille Pay nr 9921QU (box).

Vi ses lørdag den 21. August  2021 fra 10-15 i indkørslerne hvor vi håber på mange deltagende, og endnu flere gæster.

Mange hilsner fra

Arbejdsudvalget for loppemarked

 

Nedsættelse af udvalg til fartdæmpning på Tofteengen

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, opfordrede vi til at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle finde et alternativ til bump, for at sænke farten på vejen.

Vi opfordrer nu igen alle – som har interesse – til at deltage!

Hvis du vil være med skal du kontakte Christina og Kennet i nr. 3, senest den 31. oktober 2014.

Vejbump

Kære Grundejer/e på Tofteengen,

På seneste generalforsamling blev det besluttet at indkøbe vejbump for at sænke hastigheden på vejen.

Vi har efterfølgende fundet dokumenter, som dokumenterer at det ikke kan afvises at vejbump kan føre til skader på de omkring liggende bygninger – grundet vibrationer fra disse – endvidere kan der på sigt dannes lunker før og efter vejbumpene, hvilket vil øge amplituden/højden på bumpet ud over det tilladelige, og vil med tiden medføre at bumpene skal udskiftes eller asfalten udbedres.

Vi indstiller derfor til at grundejerforeningen overvejer beslutningen igen, da denne problematik ikke tidligere har været belyst.

Hvis du/I deler denne holdning, bedes du/I tilkendegive dette ved at underskrive et papir til bestyrelsen – i henhold til foreningens vedtægter – hos Christina og Kennet i nr. 3, dagligt ml. kl. 17.00-20.00 – indtil den 1. juli 2014. Herefter afleveres underskrifterne til bestyrelsen.

Fakta:
Der skal være mindst 11 grundejere som underskriver papiret, for at det kan udløse en ekstraordinær grundejerforsamling, hvor emnet kan behandles på ny. Og det skal samtidig oplyses, at de underskrivende parter, skal være fysisk tilstede ved den ekstraordinære generalforsamling, for at denne kan erklæres gyldig. Datoen besluttes af bestyrelsen, som har 6 uger fra modtagelsen – juli måned tæller dog ikke med.

Vi vedhæfter de omtalte dokumenter i pdf-format.

Mange venlige hilsner
Christina & Kennet Nikolajsen

Tofteengen-vejbump
07-04-2014 – Bilag 04.01 Notat om vejbump
Vejbump-Grontmij
vejbump-vejdirektoratet

Byggemodning af Tofteengen

Til orientering tidsplan for færdiggørelse af veje og stier på Tofteengen: 

Asfalt på stier udlægges primo uge 43.

Asfalt på veje opstartes ca. torsdag i uge 43 og vil forløbe over 2-3 dage. I denne periode anmodes grundejerne om at parkere på Bakkeengen. 

Der vil dagen før opstart af asfaltarbejdet blive uddelt orientering til beboerne om det præcise tidspunkt for arbejdets udførelse. 

Der vil selvfølgelig på alle tidspunkter være adgang til parcellerne for udrykningskøretøjer. 

Med venlig hilsen

Erik Danielsen 

Ingeniør

Spildevand og kommunalteknik