Orienteringsskrivelse af 28. februar 2014

Kære medlemmer
Sikke en dejlig vinter – vi sparer nemlig penge på snerydning  🙂 Der er nok delte meninger om hvorvidt vinteren er slut, men bestyrelsen har i hvert fald besluttet at nedtage snestokkene, som pga. sen levering blev banket nogle få centimeter i frossen jord. De væltede for et godt ord da tøvejret kom. Mange tak til de medlemmer som venligt samlede de væltede snestokke op og leverede dem i kassen ved nr. 15. Snestokkene blev i øvrigt indkøbt og opsat for at snerydningen kunne navigere uden om kantstenen, samt undgå at køre på kanten af asfalten på stierne fordi der så er risiko for at asfalten knækker.

Alle græsrabatter udbedres til foråret. Rabatter ligner flere steder en pløjemark og det skyldes at folk ikke har været opmærksomme på at rabatten er blød. Skiltning er dyrt og noget vi selv skal betale. Derfor; bed venligst jeres gæster, håndværkere, fragtmænd og ikke mindst postbudene om IKKE at anvende græsrabatterne som vendeplads eller parkeringsplads.

Når I synes det er tid til at ændre eller etablere hække, indkørsler, skråninger, ikke levende hegn m.m. ud mod veje, stier og grønne områder (ja okay, grønne og grønne er nok så meget sagt) bedes I tænke på at lokalplanen og hegnsloven skal overholdes (læ mere om hegnsloven på http://naturerhverv.dk/ tvaergaaende/naboret/hegnsloven/). Meningen med lokalplanen og hegnsloven er at områdets landskabelige udtryk bliver helstøbt og i god forening med resten af naturen omkring os. Tænk venligst over at I ikke overtræder bestemmelserne i Roskilde kommunes lokalplan 523 §8, stk. 3 og 4 (side 23).

Overholdelse af lokalplaner gælder selvfølgelig også for naboskabet til to eller flere grundejerforeninger, eller i vores tilfælde naboskabet til Åbakkens fire andelsboligforeninger. Bestyrelsen udelte lige før jul en skrivelse til alle beboere på Åbakken, en skrivelse som I kan læse på Tofteengen.com. Der er indkommet en positiv, en i særdeleshed negativ og uprofessionel og to manglende svar fra de fire andelsboligforeninger på Åbakken. Bestyrelsen vil meget gerne have Åbakkens bestyrelser i tale og som det første gennemgå gældende lokalplaner og finde frem til hvad er gældende skelgrænser, offentlige tilgængelige arealer, hegn, beplantning osv. Bestyrelsen håber at den professionelle tilbagemelding fra andelsboligforeningen Åbakken I vil give anledning til en start på samarbejdet med naboforeningerne. Bestyrelsen vil allerhelst undgå hegnssyn m.m.

Bestyrelsen arbejder ikke alene for et godt samarbejde med naboskabet. I høj grad har efteråret og vinteren gået med at få defineret overdragelsen af veje, stier, belysning og grønne fri arealer fra udstykkere til grundejerforening. Det er en proces som alle mulig andre overdragelser hvor den ene part vil slippe så billigt som muligt, mens den anden vil have at tingene skal være i orden og fremstå som lovet. Derfor tager processen tid. Det er beklageligt at vores område ikke fremstår som færdigt, specielt må bestyrelsen indtil videre bede grundejere om at henvende sig til udstykker vedr. manglende afgørelse om indkørsler, eller alternativt som de fleste har valgt at gøre i situationen; at anlægge en midlertidig løsning således man kan parkere sine biler på egen grund.

Af sociale arrangementer har der været inviteret til fastelavn, men desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Vi må se hvad festudvalget finder på til næste gang.

Mvh
Bestyrelsen