Plan for arbejdsdag den 26. september 2015

Kære deltagere i arbejdsdagen.

Bestyrelsen ser frem til en god dag med udlægning af barkflis i rengjorte bede, og fjernelse af ukrudt i bede i det omfang ressourcer og vejret tillader det.

Deltagere kan forvente god forplejning i løbet af arbejdsdagen og dagen afsluttes med en velfortjent middag, alt sammen venligst arrangeret af foreningens frivillige festudvalg.

Mødested: Tofteengen 13

Medbring venligst greb, rive, skovl, spade og tøj som passer til udendørs aktivitet og vejret på dagen.

Bestyrelsen har konstateret at flere frivillige har rengjort bede rundt omkring, og det skal her pointeres at ALLE rengjorte bede bliver dækket med barkflis, uafhængigt om bedene ligger øst, vest syd nord for vores område.

Dagens program er som flg.:

Kl. 9.00 Rundstykker, kaffe/te serveres i garagen i nr. 13

Kl. 9.15 Fordeling af arbejdsopgaver mellem de fremmødte

Kl. 9.30 Arbejdet begynder (se beskrivelse herunder)

Kl. 12.00 Frokost serveres i garagen i nr. 13

Kl. 12.30 Arbejdet fortsætter

Kl. 16.30 Arbejdsdagen slutter

Kl. 18.00 Festmiddag serveres i garagen i nr. 13 (for tilmeldte børn og voksne)

Arbejdsbeskrivelse:

Barkflis læsses med maskine på trailere fra vendepladsen ved nr. 13 og 15, udbringes med bil og trailere (2 stk.) ad stier og veje. Fordeles i rengjorte bede i ca. 12 cm lag. Samtidig fjernes ukrudt i bede i videst muligt omfang og affald køres på genbrugspladsen med bil og trailer. Et par buskryddere fjerner visent græs og ukrudt rundt omkring ved hække og de lange bede ud mod Ågerupvej.

Aftenmenu leveret fra smageriet:

Menu1Menu2Til de mindre børn vil der blive serveret lasagne.
Til maden vil der blive serveret øl, vand og vin, drikkevarer herudover medbringes selv.
Dessert surprise ala Lotte Svendsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen