Orienteringsskrivelse December 2017

Der er problemer med manglende lys fra gadelamper samt fra pullerter langs stierne. Gadelamperne på Tofteengen etape 1 og 2 samt pullertlamper langs stierne er efterhånden 4 år gamle. Brændetiden for lyskilderne er op til 20.000 timer, og det er det vi ser konsekvenserne af nu. Der er desværre lang ventetid på at få elektriker til at skifte lyskilder i lamperne, og på grund af denne situation, har bestyrelsen undtagelsesvis valgt at foretage udskiftningen af lyskilderne i pullertlamperne langs stierne på egen hånd. For Tofteengen etape 3, Søeengen og Bakkeengen er det udstykker som indtil videre står for vedligehold og reparation af samtlige lamper.

Grundejerforeningens bestyrelse har valgt, at tilbyde grundejere betaling af grundejerforeningsbidrag via betalingsservice (Tilmeld HER). Alle grundejere har modtaget e-mail vedr. tilmelding til betalingsservice. Kontakt venligst bestyrelsen via bestyrelsen@toftenengen.com i tilfælde af fejl eller mangler ifbm. betalingsservice.

Roskilde kommune har ved beslutning på byrådsmøde (http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/byraadet-21-12-2016-kl-1700) vedtaget optagelse af hovedstien, som er anlagt mellem Ågerupvej og Kildemosestien som offentlig. Det betyder at kommunen har overtaget drift og vedligeholdelse af denne sti inklusiv drift af vejbelysning og vintervedligeholdelse. Bestyrelsen forestår alene vintervedligeholdelse af boligveje. Den nye vintervedligeholdelsesplan har bestyrelsen haft i udbud og ny entreprenør er valgt.

Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at ønske alle grundejere og deres familier en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen