Orienteringsskrivelse af 28. januar 2014

Kære medlemmere

Hermed et forsinket “godt nytår” fra bestyrelsen! 2013 er gået og 2014 er påbegyndt, hvilket bl.a. betyder at regnskabet for 2013 skal afsluttes og budgettet for 2014 skal udarbejdes. 

Vi kan glædeligt meddele, at årets resultat for 2013 endte med et plus på 55.460 kroner. Regnskabet mangler underskrift og gennemgang af revisor, hvorefter dette lægges på hjemmesiden.

Så snart den kommende overdragelse har fundet sted overtager foreningen selv driften og vedligeholdelsen af områdets veje, derfor vil bestyrelsen ved førstkommende generalforsamling anbefale medlemmerne, at vejfonden som blev oprettet i forbindelse med budget for 2013 styrkes med årets resultat, hvortil der årligt bør blive sparet op så et forsvarligt beløb til fremtidig vedligeholdelse af vejene tilstadighed er til rådighed.

Budgetteringen af udgifterne er udarbejdet af Ingeniørfirmaet Hartvig Consult, som også har ydet bestyrelsen konsulentbistand i forbindelse med overdragelsen af vejene m.m. Det detaljerede vej-vedligeholdelsesbudget kan findes under fanebladet økonomi og undermenuen budget.

Budget 2014

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at bidragssatsen for 2014 reduceres fra nuværende 2.000 kr. til 1.700 kr. pr. bidrag. Dvs. i alt 2 x 1.700 kr., svarende til 3.400 kr. pr. år. frem for nuværende 4.000 kr. 

Det bemærkes dog, at bestyrelsen i dette forudsætter at resultatet for 2013 overføres til vejfonden.

Se bestyrelsens samlede budgetforslag på hjemmesiden under økonomi.

Snestokke

Som i kan se langs vejene, har bestyrelsen valgt, at indkøbe et større antal snestokke, som skal være med til, at forbygge evt. påkørselsskader ved snerydning. Snestokkene vil blive fjernet så snart bestyrelsen vurderer, at vi ikke kan forvente mere sne.

Sænk farten!

Ved forrige orienteringsskrivelse opfordrede vi til, at man overholdte den nye fartbegrænsning på 15 km/t i henhold til skiltningen ved indgangen til Tofteengen, desværre modtager vi stadig henvendelser fra bekymrede beboere, der vurderer at flere bilister på vejen ikke overholder fartgrænsen.  Endnu en gang vil vi opfordre jer til, at overholde den nye fartgrænse! Vi alle og især børn skulle gerne kunne færdes trygt på områdets veje som af politi og kommune er udlagt til legeområde via skilteplanen.

Fastelavn

Husk at fastelavn er ved at nærme sig og det gælder også for Tofteengen. Indbydelse til arrangementet vil blive fremsendt inden udgangen af ugen, dog kan vi oplyse at datoen er fastlagt til d.1. marts 2014(fremgår også af aktivitetskalenderen).

Vi glæder os til, at se foreningens børn og voksne til fastelavn d.1. marts 2014 – flere detaljer følger af indbydelsen. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen