Fastelavn 2016

Fastelavn er aflyst på grund af manglende tilmelding.

 

clip_image002clip_image004

 

Kom og vær med til FASTELAVN

7. februar 2016 kl. 14

Der vil være tøndeslagning for både børn og voksne.

Sted kommer senere.

Der vil blive serveret kaffe og kage samt øl og sodavand.

S.U. senest den 27. Januar 2016 til festudvalget på mail: festudvalget@tofteengen.com

clip_image006

Plan for arbejdsdag den 26. september 2015

Kære deltagere i arbejdsdagen.

Bestyrelsen ser frem til en god dag med udlægning af barkflis i rengjorte bede, og fjernelse af ukrudt i bede i det omfang ressourcer og vejret tillader det.

Deltagere kan forvente god forplejning i løbet af arbejdsdagen og dagen afsluttes med en velfortjent middag, alt sammen venligst arrangeret af foreningens frivillige festudvalg.

Mødested: Tofteengen 13

Medbring venligst greb, rive, skovl, spade og tøj som passer til udendørs aktivitet og vejret på dagen.

Bestyrelsen har konstateret at flere frivillige har rengjort bede rundt omkring, og det skal her pointeres at ALLE rengjorte bede bliver dækket med barkflis, uafhængigt om bedene ligger øst, vest syd nord for vores område.

Dagens program er som flg.:

Kl. 9.00 Rundstykker, kaffe/te serveres i garagen i nr. 13

Kl. 9.15 Fordeling af arbejdsopgaver mellem de fremmødte

Kl. 9.30 Arbejdet begynder (se beskrivelse herunder)

Kl. 12.00 Frokost serveres i garagen i nr. 13

Kl. 12.30 Arbejdet fortsætter

Kl. 16.30 Arbejdsdagen slutter

Kl. 18.00 Festmiddag serveres i garagen i nr. 13 (for tilmeldte børn og voksne)

Arbejdsbeskrivelse:

Barkflis læsses med maskine på trailere fra vendepladsen ved nr. 13 og 15, udbringes med bil og trailere (2 stk.) ad stier og veje. Fordeles i rengjorte bede i ca. 12 cm lag. Samtidig fjernes ukrudt i bede i videst muligt omfang og affald køres på genbrugspladsen med bil og trailer. Et par buskryddere fjerner visent græs og ukrudt rundt omkring ved hække og de lange bede ud mod Ågerupvej.

Aftenmenu leveret fra smageriet:

Menu1Menu2Til de mindre børn vil der blive serveret lasagne.
Til maden vil der blive serveret øl, vand og vin, drikkevarer herudover medbringes selv.
Dessert surprise ala Lotte Svendsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen

Orienteringsskrivelse 24. august 2015

Kære medlemmer

Bestyrelsen inviterer hermed til fælles arbejdsdag den 26. september 2015, hvor bestyrelsen håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op, så vi sammen både kan få en god social dag samt en fælles succes i forbindelse med udlægning af flis i bedene, primært mod vest og syd for vores område.

Bestyrelsen har vurderet at bedene mod vest og syd er prioriteret af hensyn til arbejdsindsats og økonomi, samt at flest frivillige allerede har været i gang med renholdelse af disse. Til næste år vil de udvalgte bede med flis i bunden ikke kræve tilnærmelsesvis den samme arbejdsindsats som i år. Bedene mod øst kan derfor rengøres og bunddækkes med flis til foråret.

Tilmelding til arbejdsdagen og spisning om aftenen skal ske senest den 8. september HER!

På dagen er opgaverne alene at rense de sidste udvalgte bede for ukrudt og udlægge flis. Der er flere frivillige, som har meldt sig til at rengøre flere af bedene mod vest og syd inden arbejdsdagen. Vi skylder disse beboere en stor tak.

På dagen vil der være forplejning morgen, middag og aften (en slags vejfest for alle medlemmer, gratis for dem, som har knoklet hele dagen), alt sammen arrangeret af festudvalget – mere herom senere.

Vores fællesøkonomi håber på jeres opbakning, og ser frem til at møde rigtig mange medlemmer til deltagelse i vores fælles interesse i at vedligeholde de anlagte bede.

Vi vil vende tilbage til deltagerne omkring arbejdsdagen og spisning med nærmere information efter udløbet af tilmeldingsfristen.

God sensommer

Med venlig hilsen
Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen
Grundejerforeningen Tofteengen

 

Fastelavn på Tofteengen

Kom og vær med til at slå katten af tøndenFastelavn 1
lørdag den 1. marts 2014 foran Tofteengen nr. 36 kl. 14.00
Der vil igen i år være en tønde til både voksne og børn.
Der vil blive serveret Kaffe og kage, samt øl og vand.
S.U. senest den 20. februar til festudvalget på
mailen festudvalget@tofteengen.com
Vi håber at i alle har lyst og tid til at deltage.
Fastelavn 2