Tilmelding til grønt udvalg

Det er nu i skal tilmelde jer til det grønne udvalg, hvis i vil have indflydelse på hvordan og hvorledes de grønne områder skal udformes.

Så tilmeld jer nu……

Tilmelding kan foretages på mail grontudvalg@tofteengen.com
eller sms til +45 61 716 716

Vi forventer første møde afholdt d.14 maj 2013, tid og sted oplyses senere når antal kendes.

Sidste tilmelding  søndag d. 12 maj 2013

Grønt udvalg

Grønt udvalg har modtaget en del spørgsmål omkring de 3 skitser, vi har udarbejdet og vores plantevalg.

Vi vil her prøve at besvare nogle af de spørgsmål, vi har fået.

– Det er os grundejere, der står for etablering af de grønne fællesarealer.

– Ved overdragelsen af arealerne vil der være sået græs og plantet 4 træer ud mod Ågerupvej – se evt. lokalplan 523.

– De 3 skitser er udarbejdet ud fra det mandat, vi fik på sidste års generalforsamling,
hvor opgaven var, at undersøge den økonomiske ramme.

– Plantevalget er derfor med til at anskueliggøre, hvad det kan koste når området skal etableres, altså hvad man f.eks. kan få for pengene.

Når den økonomiske ramme er fastsat, vil grønt udvalg, hvor alle medlemmer igen inviteres med til at deltage, udarbejde den endelige beplantningsplan og indhente godkendelse hos kommunen.

Der vil selvfølgelig være en del arbejde, så vi kan være klar, når vi får overdraget området i 2013. Derfor håber vi på stor tilslutning, så vi kan være fælles om at forme vores grønne områder.

Vi ses til generalforsamlingen,
Grønt udvalg

Mini referat og opgaver til grønt udvalg fra 6/6-2012 hos Christian Kjær.

Fremmødte: Justyna, Carina, Christian & Kim

Vi startede med at tale om nogle af de forskellige typer af planter, buske og træer som de enkelte medlemmer havde fundet frem, som mulige emner til en egentlig plante liste. Denne gennemgang udløste en god og åben diskussion, der gjorde det lidt vanskeligt at være konkrete. Idet der er så mange synspunkter og fakta som man er nød til at imødekomme. Så vi forsøgte at strukturere arbejdet til kun at omhandle de allerede definerede områder (A, B & C) som beskrevet i bestyrelsens opgavedefinition.

Herudover besluttedes det, at vi ville angribe opgaven med udgangspunkt i en økonomisk betragtning. Denne betragtning gør at hvert område kategoriseres i tre økonomiske niveauer. Og hvor der ligeledes skal tages hensyn til de samlede budgetter som forventes at ligge på kr. 50.000, 75.000 & 125.000. For A, B & C. samlet. Herunder beskrevet. Herved kan foreningens medlemmer selv til- eller fravælge de enkelte løsninger og forslag.

Niveau 1: Dette niveau er kendetegnet ved at økonomien og arbejdet der skal udføres, kun skal dække det mest nødvendige.

Niveau 2: Her ligger økonomi og selve det praktiske i en udgave, hvor man kan forvente at hovedparten af foreningens medlemmer vil kunne acceptere dette forslag.

Niveau 3: For niveauet i dette område tænkes udført, som den lidt ekstraordinære løsning. Dvs. løsninger hvor det er lidt mere lækkert og nok også lidt dyrere af indkøbe og udføre.

Herefter udføres løsningsforslag for hvert af de tre hovedområder, udført i alle af de tre økonomiske niveauer.  Gruppen valgte at formulere indholdet til de enkelte forslag. Dette begrundet i ønske om at holde forslagenes udtryk ”stil rene”, uden at det nødvendig vis går ud over kreativiteten med hensyn til plantevalg.

Omtrentlige område arealer.

A= 8100 m2.
B= 700 m2.
C= 5800 m2.

God sommer og forhåbentlig solrig sommer.
Kim Andersen